marți, 27 ianuarie 2009

Rebreanu a rămas fără casă...
În judeţul Argeş, la Valea Mare-Ştefăneşti a existat până mai ieri casa memorială a lui Liviu Rebreanu.Un mare romancier, dramaturg şi academician român.A scris numeroase opere printre care ţin să amintesc câteva: romanul ,,Ion", ,,Răscoala", ,,Pădurea spânzuraţilor",nuvele ,,Iţic Ştrul, dezertor", ,,Golanii" şi altele.
Liviu Rebreanu a cumpărat casa de la Valea Mare în anul 1930 şi a stăpânit-o până la 1 septembrie 1944, dată la care s-a stins din viaţă.Un an mai târziu doamna Fannx Rebreanu, împreună cu fiica, Puia Florica, a vândut acesată casă către familia Erbaşu, care a devenit astfel proprietar de drept.Regimul comunist procedează însă la naţonalizarea acestei proprietăţi, iar la 27 mai 1969 ea devine casă memorială, aflată în patrimoniul cultural al statului.În anul 1989 s-a adoptat legea retrocedării bunurilor confiscate de puterea comunistă, astfel că acesată casă a fost revendicată de proprietarul de drept.
Bunurile aparţinând prozatorului se află în custodia Muzeului Judeţean Argeş, au fost deja evacuate în mare parte depozitate urmând ca autorităţile să decidă asupra destinaţiei lor.


Niciun comentariu: