marți, 16 decembrie 2008

Ultima teză cu subiect unic

Elevii claselor a opta au susţinut astăzi ultima teza cu subiect unic la Istorie sau Geografie.Corectarea lucrărilor se va face de către doi profesori, unul este profesorul de specialitate care a predat la clasă iar celălalt un profesor evaluator din centrul de evaluare, extern unităţii de învăţământ de la care provine teza.

Niciun comentariu: