vineri, 26 decembrie 2008

Sfântul Ştefan


Mâine este prăznuit Sfântul Ştefan, unul dintre martorii Învierii, Înălţării la cer a Mântuitorului şi Pogorâri Duhului Sfânt.
De când era copil se îndeletnicea cu cartea, mergea tot timpul cu mama sa la biserică şi ţinea post .
Numele de Ştefan este de origine greaca si înseamna "coroana".
A fost ales pentru credinţa şi evlavia sa arhidiacon, în primele zile de după Cincizecime, când apostoli au tras la sorţi zonele în care vor purta cuvântul Domnului.La scurt timp după aceasta el s-a aflat în templu şi i-a auzit pe oameni cum vorbea despre Mântuitor, unii spuneau că e Mesia alţii că ar fi un înşelător.În acel momente Ştefan s-a urcat pe loc înalt şi a spus ,,Fericit este omul care nu s-a îndoit în Hristos!El este Cel ce a plecat cerurile, şi S-a pogorât pentru păcatele noastre, şi S-a născut din Sfânta şi Curata Fecioară, cea aleasă înainte de Întemeierea lumii."
Mulţimea nu a fost mulţumită motiv pentru care au hotărât ,, Să piară!De piatră să piară!".Astfel Sfântul Ştefan a murit cu ochii spre slava lui Dumnezeu, bătut cu pietre, devenind prin propria hotărâre, întâiul mucenic întru credinţa lui Hristos.
Ştefan a murit în acelaşi an cu Hristos, pe 27 decembrie, având în jur de 30 de ani. După mai mulţi ani, în locul unde a murit el s-a ridicat o biserică.
La mulţi ani tuturor celor care poartă numele de Ştefan!